Skip to content

alin sa mga sumusunod ang hindi ginagamit na paraan ng pagsukat sa gross national income