Skip to content

ano ang epekto ng mababang interes sa pagkonsumo ng mga tao piliin sa mga sumusunod na pahayag ang pinakawasto